Categories

S505 (-100C ~ +50C) Thiết bị đo nhiệt độ DewPoint di động

  • Dòng sản phẩm:
  • Mã sản phẩm: S505
  • Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng
  • S505 của SUTO-iTEC đã kết hợp công nghệ đo thế hệ mới nhất kết hợp với giao diện trên màn hình chi tiết. Để đo được nhiệt độ dewpoint phải có thông số áp suất đi kèm (theo tiêu chuẩn ISO 8573) bởi vì dewpoint phụ thuộc vào áp suất.
    Với S505 áp suất được đo chung với dewpoint vì thế người sử dụng có thể tin tưởng rằng kết quả đo là chính xác bởi không phụ thuộc vào yếu tố sai sót con người.
    S505 có 2 loại cảm biến: Cảm biến Q dùng kỹ thuật mới QCM để có kết quả nhanh độ chính xác cao với các ứng dụng có dew points dưới –30°C đến -100°C. Cảm biến P sử dụng kiểu cảm biến polymer thích hợp để sử dụng trong các ứng dụng có nhiệt độ dewpoint từ -50°C - +50°C. Và tất nhiên cả 2 loại cảm biến này rất dễ thay thế cho nhau

S505 S 505 Dewpoint Diem dong suong Điểm đọng sương Diem ngung tu Điểm ngưng tu Portable dewpoint meter Thiết bị đo nhiệt độ điểm sương di động