Categories

S230/S231 (-100C ~ +20C) Cảm biến nhiệt độ dewpoint

  • Dòng sản phẩm:
  • Mã sản phẩm: S230/S231
  • Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng

  • Cảm biến nhiệt độ điểm sương S 230/231 của SUTO-iTEC là thiết bi giám sát nhiệt độ dew point ổn định, lâu dài và đáng tin cậy trong các ứng dụng công nghiệp nặng hoặc nguy hiểm độc hại. Công nghệ cảm biến kép độc đáo của SUTO nhằm tối ưu hóa độ nhạy và độ chính xác bằng cách tùy vào từng trường hợp cụ thể mà tự động chọn loại cảm biến thích hợp

S230 S231 S 230 S231 S230/231 S 230/231 Dewpoint Diem dong suong Điểm đọng sương Diem ngung tu Điểm ngưng tu