Categories

S212 (-50C ~ +20C) Cảm biến nhiệt độ dewpoint

  • Dòng sản phẩm:
  • Mã sản phẩm: S212
  • Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng

  • Cảm biến dewpoint S212 của SUTO-iTEC là một thiết bị giám sát nhiệt độ điểm ngưng tụ (điểm đọng sương) tin cậy và hoạt động ổn định lâu dài trong hệ thống khí nén công nghiệp. Các tính năng của cảm biến thế hệ mới nhất giúp cải thiện việc xử lý tín hiệu để thiết bị hoạt động ổn định để đáp ứng các đòi hỏi trong các ứng dụng công nghiệp

S212 S 212 Dewpoint Diem dong suong Điểm đọng sương Diem ngung tu Điểm ngưng tu