Categories

S120 Thiết bị đo lượng dầu còn lại trong khí nén

  • Dòng sản phẩm: Thiết bị đo độ tinh khiết của khí nén
  • Mã sản phẩm: S120
  • Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng

  • Cảm biến hơi dầu S120 của SUTO-iTEC sẽ theo dõi hàm lượng dầu của khí nén liên tục hoặc định kỳ khi sử dụng chung với S551. Để có độ chính xác tốt nhất và ổn định lâu dài, cảm biến S120 sẽ thực hiện tự hiệu chuẩn một cách tự động. Tuổi thọ và mức độ ô nhiểm trên cảm biến hơi dầu sẽ được thể hiện và thông báo cho người dùng. Một khi đã phát hiện mẫu có giá trị đo ngoài tiêu chuẩn, thiết bị sẽ tự động cắt đường khí qua cảm biến để đảm bảo cảm biến không bị nhiểm bẩn hoặc tạp chất.

S120 Oil vapor ham luong dau hàm lượng dầu hoi dau con lai hơi dầu còn lại