Categories

S330/S331 Màn hình hiển thị và bộ lưu dữ liệu

  • Dòng sản phẩm: Màn hinh và bộ luu trữ dữ liệu
  • Mã sản phẩm: S330/S331
  • Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng

  • Màn hình và bộ lưu trữ dữ liệu thông dụng này có thể hiển thị, lưu trữ tất cả các thông số liên quan của các phép đo (lưu lượng, lượng tiêu thụ, nhiệt độ dew point - điểm sương - ngưng tụ, nhiệt độ, điện năng tiêu thụ, tình trạng của máy nén,...) trong hệ thống khí nén.

    S330/331 của SUTO là thiết bị dùng hiển thị hoạt động của các cảm biến và lưu trữ dữ liệu (chỉ có ở S331) rất manh mẽ nhưng chi phí hợp lý được ứng dụng trong hầu hết các ứng dụng. Có thể kết nối 20 cảm biến vào thiết bị này để giám sát hoạt động của toàn bộ các điềm cần đo trong công ty hay nhà máy. Rất dễ sử dụng, màn hình cảm ứng độ phân giải cao kích thước 5”, thông tin từ tất cả các cảm biến nối về thiết bị có thể truy cập, đọc kết quả dễ dàng nhanh chóng.

S330 S331 S 330 S 331 Display Datalogger Man hinh Luu tru du lieu