Categories

Giám sát hệ thống khí nén bằng phần mềm thông minh S4M

  • Dòng sản phẩm: Màn hinh và bộ luu trữ dữ liệu
  • Mã sản phẩm: S4M
  • Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng

  • S4M của SUTO-iTEC là một phần mềm giám sát thế hệ mới được thiết kế để giám sát các nhà máy hoặc hệ thống tòa nhà thuộc mọi quy mô. Ví dụ, trong một hệ thống khí nén, nó ghi lại và phân tích mức tiêu thụ khí nén, áp suất hệ thống, nhiệt độ điểm sương, hàm lượng hơi dầu, trạng thái máy nén, kích thước và lượng bụi về cơ bản mọi thứ cần thiết đảm bảo an toàn cho hoạt động. Hệ thống cảnh báo bằng nhiều phương pháp khác nhau như hiển thị trên màn hình, kích hoạt các rờ le ngõ ra và gửi email đến người chịu trách nhiệm hệ thống. S4M không chỉ giới hạn trong các hệ thống khí nén. Những gì có thể được đo lường và thông qua giao tiếp Modbus thì S4M có thể được ghi lại và phân tích để đưa ra các kết quả tin tưởng cho người dùng

S4M Software System monitoring Phan mem Giam sat he thong